ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และ ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ราคากลาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ราคากลาง บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด